intervall

intervall, vahemik.

  • Füüsikas suurus, mis väljendab kahe sündmuse eraldatust ajas ja ruumis.
  • Muusikas kahe koos kõlava (harmooniline intervall) või üksteisele järgneva (meloodiline intervall) heli kõrguse vahe.

VE, 2006