intranet

intranet, organisatsiooni- või asutusesisene arvutivõrk, mis kasutab samu protokolle mis Internet.

VE, 2006