isomorfism

isomorfism, samakujulisus, üksühene struktuurne vastavus.

  • Füüsikas ja geoloogias keemilistelt omadustelt ja struktuurilt lähedaste ainete võime moodustada segakristalle ehk tahkeid lahuseid ehk isomorfseid segusid.
  • Matemaatikas kahe matemaatilise süsteemi niisugune üksühene vastavus, mis säilitab süsteemide struktuuri, s.t süsteemides olevad seosed.

VE, 2006