Järvet, Arvo

Arvo Järvet (23. IX 1948 Langerma küla, Halinga vald), loodusteadlane (hüdroloog) ja keskkonnaspetsialist, geograafiadoktor (2004, Tartu Ülikool).

Lõpetas 1973 Tartu Riikliku Ülikooli füüsilise geograafia (kitsamalt looduskaitse) erialal. Täiendanud end Rootsis Visbys ja Stockholmis (1994) ning Saksamaal Berliinis, Münchenis (1995) ja Bochumis (1998). Töötanud Tartu Maaparandusvalitsuses 1973–83 vaneminseneri, osakonnajuhataja ja juhataja asetäitjana, 1983–88 olnud Tartu Vee Kasutamise ja Kaitse Valitsuse juhataja, 1989–90 Looduskasutuse Infokeskuse vanemteadur, 1990–93 Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist, aastast 1991 Tartu Ülikooli geograafia instituudi loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetoolis loodusgeograafialektor.

Uurinud Eesti jõgede, Võrtsjärve jt siseveekogude ja nende valgalade veebilanssi ning põllumajandusmaastiku reostuskoormust ja kliima muutuste mõju äravoolule. Avaldanud Eesti maastikulise liigestuse skeemi (1998). Rahvusvahelise Hüdroloogiateaduste Assotsiatsiooni ja Põhjamaade Hüdroloogia Assotsiatsiooni liige ning Eesti Veeühingu esimees. Korraldanud sportlikke matku endise NSV Liidu kaugaladele ning eriteadlaste õpireise Alpi- ja Põhjamaadesse ning mujale. Umbes 70 teadustrükist ja aimekirjutisi.

Töid

  • Ecohydrological processes in Northern wetlands: selected papers of International Conference & Educational Workshop, Tallinn, Estonia, 30 June-4 July 2003 (2003, koos Elve Lodega toimetaja)
  • Üldmaateadus gümnaasiumile (2004, autoreid)
  • Influence of hydrological factors and human impact on the ecological state of shallow Lake Võrtsjärv in Estonia (2004)
  • Narva jõe põhjajää uuringud on läinud ajalukku. – Eesti Loodus 11, 2006
  • Veestik ja veeolud. – Järvamaa. Loodus, aeg, inimene. (2007)
  • Fotoaparaadiga Eesti jõgedel ja 80 aastat hiljem (2009, koos Harald Velneriga)

EE 14, 2000; ETeadBL 1, 2000; muudetud 2011