Jürisson, Ilmar

Ilmar Jürisson

Ilmar Jürisson (13. VIII 1912 Lehtmetsa küla, Enge vald, Pärnumaa – 13. II 1985 Tallinn), põllumajandusteadlane ja riigitegelane, põllumajandusdoktor (1977), Helsingi ülikooli audoktor (1977); taluniku poeg. Lõpetas 1948 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Kõrgema Parteikooli ja 1953 loomakasvatuse erialal Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Praktiseeris pärast Jäneda Põllutöökeskkooli lõpetamist 1936 Taanis, seejärel töötas kodutalus. Oli 1940–41 Halinga valla Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees ja Pärnumaa Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee sekretär. 1941 evakueerus, 1943. aasta sügisel suunati Pärnumaale partisanisalga komandöriks ja Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Lääne-Eesti volinikuks. Oli 1944–46 ja 1947–49 Pärnumaa Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees, 1946–47 Eesti NSV loomakasvatusminister, 1949–50 ja 1957–59 põllumajandusministri asetäitja, 1950–53 Väimela Loomakasvatustehnikumi, 1953–57 Kehtna Kolhooside Esimeeste Ettevalmistamise Põllumajanduskeskkooli ning 1959–79 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi direktor, 1979–85 samas teadusdirektor. Kujundas instituudist suure ja mitmekülgse teadusasutuse (rajas Sakku uurimiskeskuste ja elamurajooniga teaduslinnaku), mille juurde kuulus 14 (1974) uurimis- ja tootmiskatsete korraldamise ning põllumajandusteadlaste uurimistöö tulemuste esmase tootmisse rakendamise katsemajandit. Jürissoni uurimisala oli rohumaaviljelus ja kultuurkarjamaade kasutamise efektiivsus. Oli aastast 1971 NSV Liidu – Soome teaduslik-tehnilise koostöö komisjoni liige ja aseesimees. 1946–50 NSVL Ülemnõukogu ja 1967–75 ENSV Ülemnõukogu saadik.

NSVL-i riiklik preemia 1971, ENSV riiklik preemia 1967.

Töid

  • Maisi kasvatamise kogemusi Eestis (1960)
  • Kultuurkarjamaad ja nende osa piima ja veiseliha omahinna alandamisel (1965)
  • Kultuurkarjamaad põllumajanduslikus suurtootmises (1976)

Autasud

  • Lenini orden (1944)
  • ENSV riiklik preemia (1967)
  • NSVL riiklik preemia (1971)

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 502

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (V. Kruus)