Johanson, Ado

Ado Johanson

Ado Johanson (1. III 1874 Vastemõisa vald – 9. I 1932 Tallinn), põllumajandustegelane, põllutööinstruktor; taluniku poeg. Õppis 1898–1900 Soomes Harju põllutöökoolis, käis põllumajanduslikel õppereisidel Rootsis, Taanis ja Saksamaal. Töötas 1901–02 Põllumehe toimetuses, oli 1902–05 Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsis ja 1906–19 Põhja-Eesti Põllumeeste Keskseltsi juures põllutööinstruktor, 1910–18 kuukirja Talu toimetaja, 1919–21 ajalehe Kaja toimetuse liige ja ajakirja Põllumees toimetaja ning 1920–32 Eesti Põllumeeste Keskseltsi Põhja-Eesti maaparandusbüroo juhataja, ühtlasi Tallinna ja Harjumaa põllumeesteseltside juhatuste esimees. Riigikogu III ja IV koosseisu liige. Rajas koos kahe teise põllutööinstruktoriga 1911 Keila Karjakülas sookatsejaama. Avaldanud põllumajandusalaseid uurimusi.

Mälestusmärk Suure-Jaani kalmistul.

Töid

  • Soo harimisest (1902)
  • Õpetus, kuidas põllumaad tunda ja parandada võib (1907)
  • Asuniku hoonete ehitamisest (1923)
  • Tegelik maaparandus (1925)
  • Uudismaade harimine (1925)

Kirjandus

  • O. Karma. Jooni maaparanduse arengust Eestis kuni 1917. aastani. Tallinn, 1959, lk 69
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000, lk 465

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 (J. Kuum)