Jumal

Jumal, üleloomuliku ja transtsendentse, kogu olemise algpõhjuseks oleva reaalsuse isikustatud kujutlus. Jumalate põlvnemislugudest ja nende maailmas tegutsemisest jutustavad müüdid. Judaismiga alguse saanud usupärimus tunnistab ainsat transtsendentset Jumalat, kes ilmutab ennast oma sõna ja seda kuulutavate prohvetite vahendusel. Ristiusus on Jumal kõrgeim reaalsus, keda ei saa määratleda ega mõistuslikult käsitleda. Maailma suhtes on Jumal transtsendentne ja tunnetatav ilmutuse kaudu. Jeesust Kristust käsitatakse kui lihaks saanud Jumala sõna.

VE, 2006