juriidiline isik

juriidiline isik, seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes võib enda nimel omandada varalisi ja isiklikke mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi ning olla hageja ja kostja kohtus või arbitraažis.

VE, 2006