käibevälde

käibevälde, aeg, mille jooksul ettevõttes mis tahes vormis olevad vahendid jõuavad tagasi sellessesamasse naturaalsesse vormi.

VE, 2006