Köppen, Peter von

Peter von Köppen (vene Pjotr Ivanovitš, ka Kоeppen; 2. III 1793 – 4. VI 1864), Saksa päritoluga Vene statistik, geograaf ja etnograaf, Peterburi Teaduste Akadeemia akadeemik (1843, korrespondentliige 1826), Wladimir von Köppeni isa. Pühendas Euroopa-Venemaa rahvuskoostist uurides palju tähelepanu soome-ugri rahvaile. Avaldas kommentaaridega etnograafilised kaardid Euroopa-Venemaa (1851) ja Peterburi kubermangu kohta (1849). Viimase 1867 ilmunud seletusköites leidub üksikasjalisi andmeid Loode-Vene läänemeresoome asustuse kohta.

EE 5, 1990