küljendamine

küljendamine, tekstist, piltidest, joonistest, kujunduselementidest ja muu sellise trükivormi valmistamiseks vajalike leheküljesuuruste osade – küljendite – koostamine.

VE, 2006