Kabli looduskaitseala

Vaade Kabli linnuvaatlustornist

Kabli linnujaamas on rõngastatavate lindude püüdmiseks üles seatud Helgolandi tüüpi püünis

Kabli looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste vallas Kabli ja Penu küla maadel; pindala 733,2 ha, sellest maismaaosa 5,4 ha. Kaitseala eelkäijaks on 1969. aastal tööd alustanud Kabli linnujaam. 1991. aastal moodustati Kabli kaitseala (Kabli linnujaam; pindala 44 ha), et kaitsta rannikumaastikku ja lindude rändeteed. 2007. aastal sai kaitseala praeguse staatuse, kaitse-eeskirjad ja piirid. Kaitseala ülesandeks on tagada märgalade, looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine, ühtlasi jälgitakse lindude rännet. Lindude püüdmiseks on üles seatud mõrdpüünis, aastas rõngastatakse 15 000–20 000 lindu. Kaitseala kasvab mitu kaitsealust taimeliiki, sh balti sõrmkäppa (looduskaitse III kaitsekategooria) ja mujal Euroopas haruldast nõmmnelki (II kaitsekategooria). Seal on ka ohustatud kärnkonnaliigi kõre (I kaitsekategooria) elupaiku.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2011