kahjum

kahjum, lõppkahju, ettevõtte mingi perioodi (kuu, aasta) majandustegevuse tulemusena selgunud lõplik kahjusumma.

VE, 2006