Kama (jõgi)

Kama, Kaama, Volga suurim, vasakpoolne lisajõgi; 1805 km. Energiarikas, kesk- ja alamjooksul laevatatav.

VE, 2006