kapiteel

kapiteel, samba, piilari või pilastri plastilise dekooriga ülaosa, millele toetub talastik, võlv või kaar.

VE, 2006