karskusliikumine

karskusliikumine, ühiskondlik liikumine, mis võitleb peamiselt alkohoolsete jookide liigtarvitamise vastu. Teadusuuringuile tuginev karskusliikumine sai alguse USA-s, esimene karskusselts loodi seal 1789. Eestis püüdsid 17. sajandist alates kirik ja 18. sajandist eriti vennastekogudus tõkestada alkoholi liigtarvitamist. Aastast 1892 tegutses vaheaegadega Eesti Karskusseltside Kesktoimkond, mis hiljem muudeti Eesti Karskusliiduks.

VE, 2006