Kaseküla

Kaseküla, küla Läänemaal Hanila vallas. Kasekülas on Läänemaa suurim kinnismuististe rühm – 2 asulakohta, 16 kivikalmet ja 1 kultusekivi.

VE, 2006