Kasik, Reet

Reet Kasik (5. V 1946 Tallinn), keeleteadlane, Tõnis Kaasiku õde, filoloogiadoktor (1994). Lõpetas 1969 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Olnud 1969. aastast Tartu Ülikooli õppejõud (1977. aastast dotsent, 1992–95 eesti keele õppetooli juhataja), ühtlasi 1974–76 Oulu ja 1988–92 Turu ülikooli eesti keele lektor ning 1995–99 ja 2007–09 Helsingi ülikooli eesti keele külalisprofessor. Uurinud eesti keele sõnamoodustust, eesti keele õpetamist välismaalastele ja ajakirjanduskeelt. Avaldanud keeleteaduslikke artikleid, raamatuid ja eesti keele õpikuid („Hakkame rääkima! Viron kielen peruskurssi”, Turu, 1991; „Eesti keele grammatika” I–II, 1993–95, autoreid). Reet Kasik on ajakirja Oma Keel toimetuskolleegiumi liige.

Eesti Vabariigi teaduspreemia (1996), Valgetähe IV klassi teenetemärk (2006).

Töid

  • Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahekorrad tänapäeva eesti keeles (1975)
  • Eesti keele sõnatuletus (1996, 32009)
  • Johdatus viron kielen tutkimukseen (Helsingi, 1999)
  • Keele kannul: pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks 12. märtsil 2001 (2001, koostaja ja toimetaja)
  • Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele (2007, koos M. ja T. Ereltiga)
  • Sissejuhatus tekstiõpetusse (2007)

Kirjandus

  • Keele ehe: pühendatud keeleteadlase Reet Kasiku 60. sünnipäevale. Toimetaja E. Niit. Tartu, 2006

EE 14, 2000; muudetud 2011