Katus, Kalev

Kalev Katus

Kalev Katus (29. X 1955 Tallinn – 11. VI 2008 Tallinn), rahvastikuteadlane, majanduskandidaat (1982, Moskva). Lõpetas 1979 Moskva ülikooli. Oli 1983–85 Tallinna Polütehnilise Instituudi linnalabori teadur, aastast 1986 Eesti Kõrgkoolidevahelise Demouuringute Keskuse juhtivteadur ja direktor, aastast 1994 Tallinna Ülikooli (TLÜ) demograafiaõppetooli professor, aastast 2000 kuni surmani TLÜ Eesti Demograafia Instituudi direktor, 1985–93 ühtlasi Tallinna Kunstiülikooli vanemõpetaja ja dotsent. Töötas Budapesti majandusülikoolis (1989), Soome demograafiainstituudis (1991), Michigani ülikooli rahvastikuuuringute keskuses (1992), USA Statistikaametis (1993), Euroopa Liidu esindajana Makedoonias (1994) ja Prantsuse Rahvuslikus Demograafiainstituudis (1998). Uuris Eesti rahvastiku arengut, käsitles riigiandmekorralduse metodoloogiat. Oli Eesti Demograafia Assotsiatsiooni asutajaliige (1986) ja president, Euroopa Demograafia Assotsiatsiooni ( EAPS) ja Maailma Demograafialiidu (IUSSP) liige.

Eesti Vabariigi teaduspreemia 2000.

Töid

  • Eesti demograafiline areng läbi sajandite (1989)
  • Mitmekeelne demograafiasõnastik (1993)
  • Rahvastiku ühtlusarvutatud sündimus ja loendusstatistika. Viljandimaa. Lääne-Virumaa. Järvamaa. Jõgevamaa. Valgamaa (1996–98, autoreid)
  • Development of national minorities in Estonia (1999, autoreid)
  • Rahvastikuvananemine Eestis (1999, autoreid)
  • Caractéristiques démographiques des minorités nationales en Estonie (Strasbourg, 2000)
  • Challenges of International Migration to Receiving Countries: Estonia in the European Perspective (2007, kaasautorid Allan Puur ja Asta Põldma)

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011