kaugõpe

kaugõpe, pedagoogikas õppetöö vorm, mille kaudu omandatakse haridus (kesk-, kutse-, kõrg-) iseseisvalt (peamiselt töö kõrvalt õppides). Õppija esitab kontrolltööd, sooritab arvestused, eksamid ja muud nõutavad tööd; õppeasutus korraldab konsultatsioone, loenguid, praktikume, seminare ning eksameid. Erialasid, mis eeldavad pidevat juhendamist, praktikat ja õppebaasi, ei õpetata. Kaugõpe kui iseseisev õppevorm tekkis USA-s 19. sajandi lõpus.

VE, 2006