keelend

keelend, keeleline väljend, keelekasutuse ühiku (näiteks sõna) vahetu vorm.

VE, 2006