keelpillid

keelpillid, kordofonid, pillid, mille heliallikaks on võnkuv keel. Jagunevad vibu- (viiul, tšello jt), näppe- (harf, kitarr, kannel jt) ja löökpillideks (simbel). Keelpillide hulka kuulub ka klaviatuuriga pille (klaver, tšembalo).

VE, 2006