keemia

keemia, teadus, mis uurib aineid ja nende muundumise seaduspärasusi.

VE, 2006