keemia valemid

Selles galeriis olevaid illustratsioone on kasutatud Eesti Entsüklopeediakirjastuse väljaannete ettevalmistamisel, osa neist on ka raamatuis ilmunud.

Neid illustratsioone on lubatud kasutada:

  • isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;
  • illustreeriva materjalina ja ainult õppe- või teaduslikel eesmärkidel.

Kui soovite illustratsioone kasutada, siis käituge järgmiselt:

  • valige allpool olevast galeriist soovitud illustratsioon;
  • saatke e-kiri aadressil info@entsyklopeedia.ee;
  • meilis kirjeldage lühidalt, mis eesmärgil Te soovite illustratsiooni kasutada, ning millises formaadis soovite illustratsiooni saada;
  • lisage oma nimi, e-posti aadress ja soovitud illustratsiooni allkiri;
  • illustratsioon saadetakse meiliga Teie poolt osundatud aadressile.