Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keskkonnainvesteeringute Keskus, lühend KIK, Rahandusministeeriumi haldusalas olev sihtasutus, mis korraldab keskkonnakasutusest laekuva raha suunamist loodusvarade taastootmiseks, keskkonnaseisundi hoidmiseks ja keskkonnakahjustuste heastamiseks. KIK moodustati 1999, tema eelkäija oli Keskkonnaministeeriumi haldusalas olnud Keskkonnafond (KF). KIK kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millesse kuulub 9 liiget: 4 Riigikogu otsusega nimetatud isikut, keskkonnaminister ja 3 tema soovitatud isikut (need nimetab ametisse rahandusminister). KIK nõukogu valib eneste hulgast esimehe. KIK täidab Euroopa Liidu (EL) eelstruktuurifondi ISPA keskkonnaprojektide rakendusagentuuri ülesandeid, põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, EL-i Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ning rakendada rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodimüük ja toetuste vahendamine). Samuti on KIK-st võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks. KIK on alates 2002. aastast andnud välja aastaraamatut. 2010-11 pöörati suurimat tähelepanu nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemisele.

EE 12, 2003; muudetud 2011