Kihnu hoiuala

Kihnu hoiuala, asub Kihnu saarel Sääre, Linaküla, Rootsiküla ja Lemsi küla maadel paljude lahustükkidena; pindala 1096,4 ha. Asutatud 2007. aastal veealuste liivamadalate, rannikulõugaste, esmaste rannavallide, laidude, püsitaimestikuga liivarandade, rannaniitude, liikuvate rannikuluidete, kinnistunud rannikuluidete, kadastike, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, lubjarikka pinnasega liigirikaste niitude, loodude, sinihelmikakoosluste, niiskuslembeste kõrgrohustute, puisniitude, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, puiskarjamaade, soostuvate ja soo-lehtmetsade kui elupaikade kaitseks, aga ka hallhülge ja viigerhülge elupaikade ning emaputke ja soohiilaka kasvukohtade kaitseks. Hoiualal asuvad kaitsealused looduse üksikobjektid Kihnu Liiva-aa Suurkivi ja Lemsi küla tamm.

Loodud 2011