Kiivet, Johannes

Johannes Kiivet

Johannes Kiivet (10. II 1897 Koigi vald – 2. V 1967 Tallinn), haridustegelane ja pedagoog. Lõpetas 1913 Peterburi ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonna. Töötas Venemaal ja Tallinna koolides, sh 1920–34 Tallinna Tehnikumis õppejõuna ning 1922–24 Tallinna Prantsuse Lütseumi direktorina. Oli aastast 1923 Eesti haridusnõunik ja koolide peainspektor, 1936–38 kutseosakonna direktori asetäitja, aastast 1938 direktor. 1940–49 töötas TallinnaTehnikumi, hilisema Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi direktori ja õppealajuhatajana ning 1949–67 õpetajana. Käis kutse- ja tehnikahariduse korraldusega tutvumas enamikus Euroopa riikides, võttis osa rahvusvahelistest kokkutulekutest. Pani Eestis aluse täienduskoolide võrgule ja tehnilisele haridusele ning avaldas artikleid kutsehariduse ja kodutöönduse kohta (ka prantsuskeelseid), oli Eesti Kodutöönduse Edendamise Keskseltsi asutajaid.

Töid

  • Haridusministeeriumi kutseharidusosakonna kavatsused käsitöö ja tööstuse koolide asjus. – Kasvatus 1, 1920
  • Tallinna Tehnikum kui kesk- ja kõrgem tehniline õppeasutus. – Eesti Tehnika Seltsi Ajakiri 7, 1921
  • Kalameeste kutsehariduse korraldamine Eestis. – Laevandus ja Kalaasjandus 2, 1926
  • Majanduslik kutseharidus Rahvusvahelisel Kutsehariduse Kongressil Berliinis 1938. a. suvel. – Eesti Kool 3, 1939
  • Majandusliku kutseoskuse seadus turismi teenistuses. – Loodushoid ja Turism 3, 1939

Kirjandus

  • Eesti riigi-, avaliku- ja kultuurielu tegelased 1918–1938. Tallinn, 1939
  • 100 aastat tehnikaharidust Eestis. Tallinn, 1980

EE 14, 2000; ETBL, 2000