kobarakord

kobarakord, klaster, muusikas lähestikku paiknevate helide kooskõla.

VE, 2006