kognitiivne dissonants

kognitiivne dissonants, psühholoogias tunnetusebakõla; pingeseisund, mis tekib siis, kui inimesel on ühe ja sama nähtuse kohta samaaegselt kaks kooskõlatut teadmist või hoiakut või kui tema suhtumine on vastuolus tema tegeliku käitumisega. Tekkinud konflikti lahendab inimene tavaliselt hoiakut või suhtumist muutes. Kognitiivse dissonantsi teooria lõi 1957 Leon Festinger (1919–89).

VE, 2006