koguinvesteeringud

koguinvesteeringud (ingl gross investment, lühend GI), kapitali kogumahutused, aasta jooksul tehtud kapitalimahutuste üldsumma algmaksumuses, s.o ilma seda kulunud osa võrra vähendamata.

VE, 2006