Koigi

Koigi, küla ja samanimelise valla keskus, paikneb Tallinna–Tartu maantee ääres; 455 elanikku (2000).

Koigis on põhikool (asutatud 1843 külakoolina; 2002/03. õa 167, 2009/10. õa 98 õpilast), lasteaed, raamatukogu, apteek, postkontor, põllumajandus- ja puidutöötlusettevõtted.

Mõisahoonet (ehitatud 1771) kasutab aastast 1923 kool (1964 valmis juurdeehitis) ja seda ümbritseb park. Koigi mõisakooli park (15,3 ha) on looduskaitse all. Koigi küla maadele ulatub Prandi looduskaitseala.

Ajalugu

Koigi mõis (Koik) eraldus Mäost 18. sajandi I poolel. Varasemat Koigi küla (Koyke) ja 1840 mõisastatud Ubakalu küla (Ubbokall) on mainitud 1564. 

EE 12, 2003