kokkuost

kokkuost, ülesost, põllumajandussaaduste ostmine talupidajailt jt tootjatelt, et neid tööstusettevõtetele edasi müüa või eksportida.

VE, 2006