Kolga-Jaani valla elanike arv asulati

  2000 2011
Alevik
Kolga-Jaani 431 393
Külad
Eesnurga 52 23
Järtsaare 87 51
Kaavere 131 103
Lalsi 142 94
Leie 291 173
Lätkalu 59 50
Meleski 137 70
Odiste 97 62
Oiu 92 54
Oorgu 52 49
Otiküla 26 14
Parika 35 28
Taganurga 58 57
Vaibla 42 40
Vissuvere 73 48

  

Loodud 2013