Kolga looduskaitseala

Luitemets Kolga looduskaitsealal

Kolga looduskaitseala asub Pärnumaal Tõstamaa ja Varbla vallas; pindala 274,4 ha. Asutati 1991 Kolga oja ja luidete kaitsealana (pindala 125 ha). Praegune staatus, kaitse-eeskiri ja piirid aastast 2006. Kaitseala peamiseks ülesandeks on valdavalt palu- ning laanemännikutega kattunud luidete ja nende elustiku kaitse. Peenliivast koosnevad luited on kujunenud Litoriinamere ajal. Luitejalami absoluutne kõrgus on 13–14 m ja suhteline kõrgus kuni 7 m. Luiteid läbib 5–8 m laiune org, mille põhjas voolab Kolga oja. Kaitseala piires on ka vanu loometsi, soostuvaid ja soolehtmetsi ning laialehiseid lamminetsi.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud 2011