kolleegium

kolleegium, administratiivne organ, mille liikmed otsustavad ühiselt arutatavaid asju.

VE, 2006