Kolossovski, Nikolai

Nikolai Nikolajevitš Kolossovski (1. X 1891 – 25. XI 1954), Vene nõukogude majandusgeograaf, geograafiadoktor, professor (1935). Osales NSV Liidu rahvamajanduse arendamise I viisaastakuplaani (1928–32) koostamises. Uurinud Uurali ja Kuznetski söebasseini majandusseoseid ja Angara jõe energiavaru kasutamist; uurimusi majandusrajoneerimise alalt. Esitas territoriaalsete tootmiskomplekside idee. NSV Liidu riiklik preemia 1942.

EE 4, 1989