kombits

kombits, tentaakel, paljudel selgrootutel suuava juures paiknev liikuv ja mitmeti talitlev jätke.

VE, 2006