Kongo (jõgi)

 Kongo,  jõgi Aafrikas; 4667 km, jõgikonnalt (3,7 mln km2) ja veerohkuselt Aafrikas esikohal. Kärestikuline, laevatatav lõiguti.

VE, 2006