konservatism

konservatism, vanameelsus, kalduvus säilitada endiseid tavasid või vana ühiskonnakorda. Ühiskonnaelus, poliitikas ja kultuuri valdkonnas ilmnev traditsiooniliste vaadete ja struktuuride säilitamine ja ajaloolise järjepidevuse tähtsustamine.

VE, 2006