Kont, Are

Are Kont (25. V 1952 Tartu), geograaf, geograafiakandidaat (1987, Minsk, Valgevene Riiklik Ülikool). Teenistujate poeg.

Lõpetas 1975 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1978–92 samas füüsilise geograafia kateedri õppejõud (1978–87 assistent,1987–88 vanemõpetaja, 1988–92 dotsent), aastast 1992 Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi Tartu osakonna vanemteadur. Aastast 2010 Tallinna Ülikool ökoloogia instituudi maastikuökoloogia osakonas vanemteadur.

Täiendanud end 1993 Stockholmi ja Trondheimi ning 2001 Londoni Middlesexi ülikoolis.

Uurimusi glatsiaalgeomorfoloogia, maastikuteaduse ja maastikuökoloogia alalt ning kliima muutuse mõjust randadele. Koguteose „Virumaa” (1996) autoreid. Kirjutanud põhikoolile ja gümnaasiumile geograafiaõpikuid.

Eesti Vabariigi teaduspreemia (1995). 

Töid

  • Formation and Succession of Alvar Communities in the Baltic Land Uplift Area (koos Martin Zobeliga). – Nordic Journal of Botany (1992)
  • Sealevel rise impact on coastal areas of Estonia (koos Urve Ratase ja Elle Puurmanniga). – Climatic Change 36 (1997)
  • Geograafia 9. klassile: maa ja ilm (20012 koos Tiit Rummoga)
  • Climate change scenarios and the effect of sea-level rise for Estonia (kaasautorid Jaak Jaagus, Raivo Aunap). – Global and planetary Change 36, 2003
  • Loodusgeograafia põhikoolile. II osa (2003)
  • Üldmaateadus gümnaasiumile (2003, autoreid)
  • Loodus- ja inimgeograafia põhikoolile. III osa (2003, koos Jussi Jauhiaineniga)
  • Loodusgeograafia põhikoolile. I osa (20042  autoreid)
  • Geograafia põhikoolile. IV (2004)
  • Rannaprotsesside aktiviseerumise ja kliimamuutuste vahelised seosed Eestis (autoreid). – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 34, 2005

Organisatsiooniline kuuluvus

Välislink

EE 14, 2000; ETeadBL 2, 2005; muudetud 2011