kontsentriline

kontsentriline, ühise keskmega. Kontsentrilised ringjooned – ühel ja samal tasandil asetsevad ühiskeskmelised ringjooned.

VE, 2006