kooslus

kooslus, organismide kooselu vorm (biotsönoos, taimekooslus).

VE, 2006