korrespondent

korrespondent, ajakirjanik, kes töötab mingi perioodikaväljaande, televisiooni, raadio või teabeagentuuri toimetuses. Töö eripära järgi on kohalikke, eri-, välis- ja ühiskonna korrespondente.

VE, 2006