kriitika

kriitika, tõlgendav, arvustav ja hinnanguid andev tegevus. Arvustaja, peamiselt kirjandus- või kunstiteosele hinnangu andja on kriitik.

VE, 2006