Kuban

Kuban, jõgi Venemaal Põhja-Kaukaasias, voolab Elbruse nõlvalt Aasovi merre; 870 km (koos Ullukamiga 906 km). Laevatatav Laba suudmeni; vett kasutatakse niisutuseks.

VE, 2006