kuesta

kuesta, kulumisastang, ühesuunalise kallakuga ja erisuguse kulumiskindlusega kivimikihtidest koosneva ala pikaajalise kulumise tagajärjel tekkinud, ebasümmeetrilise ristlõikega seljak või mäeahelik. Vaata ka klint.

VE, 2006