kuivendus

kuivendus, liigvee ärastus, maaparanduse liike. Rakendatatakse põllumajanduses, metsamajanduses, ehituses, turbatootmisel, kaevandamisel ja mujal. Kuivendussüsteemi peamised osad on kuivendusvõrk (drenaažkuivendus või kraavkuivendus, kollektorid, kogujakraavid, peakraavid), suubla, hüdrotehnilised ehitised (tammid, paisud, lüüsregulaatorid) ja teed (sealhulgas sillad ja truubid). Eri kuivendusviisid on polderkuivendus (kuivendatav ala piiratakse tammiga, vesi enamasti pumbatakse välja) ja vertikaalkuivendus (dreenkaevudesse kogunenud vesi voolab sealt sügavamaisse pinnasekihtidesse või pumbatakse välja). Vaata ka drenaaž.

VE, 2006