kurglased

kurglased (Gruidae), pikajalgsed Euraasia, Põhja-Ameerika ja Põhja-Aafrika kurelised. Nad lendavad hästi ja häälitsevad kõlavalt. Elavad püsipaaridena. Rände ajal moodustavad suuri parvi. 7 liiki, sealhulgas trompetkurg (Grus americana), maailma punases raamatus. Sookurg (Grus grus) looduskaitse III kaitsekategoorias.

VE, 2006