Kurik, Elga

Elga Mark-Kurik

Elga Kurik (ka Mark-Kurik, aastani 1964 Elga Mark; 26. XII 1928 Tartu), geoloog ja paleontoloog (paleoihtüoloog), Juhan Mei türetütar, Julius Marki ja Kristine Mei tütar, Karin Marki ja Lüüdia Vallimäe-Marki õde, Lydia ja Natalie Mei õetütar, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1955, kinnitatud 1956). Lõpetas 1952 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud aastast 1956 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur (1956–58 nooremteadur, 1958–88 ja 1991–92 vanemteadur, 1989–90 juhtteadur, 1992–98 teadur, aastast 1998 erakorraline teadur).

Teadustööd paleoihtüoloogia (uurinud põhjapanevalt rüü- ja kilpkalu, eeskätt nende taksonoomiat ja morfoloogiat) ning biostratigraafia alalt (peamiselt Devoni ja Siluri lademe kohta). Käsitlenud paleontoloogia ajalugu ning looduskaitse küsimusi. Osalenud paljudes ekspeditsioonides: 1948–93 Baltimaadele, 1956, 1971 ja 1977 Ukrainasse, 1956–88 Venemaa mitmesugustesse piirkondadesse, 1986 Poolasse, 1993 Saksamaale (olnud vähemalt 5 ekspeditsiooni ülem).

Olnud NSV Liidu Paleontoloogia Seltsi Eesti osakonna juhatuse liige ja esimees. Society of Vertebrate Paleontology (USA) liige. Rahvusvahelise Geoloogiateaduste Liidu Stratigraafia Komisjoni Devoni alamkomisjoni kirjavahetajaliige. Umbes 130 teadusartiklit.

Karl Ernst von Baeri medal (1992). Akadeemik Artur Luha auhind (2002).

Töid

  • Псаммостеиды (Agnatha, Psammosteidae) девона СССР (1965, koos D. V. Obrutševiga)
  • Actinolepis (Arthrodira) from the Middle Devonian of Estonia – Palaeontographica 143A, 1973
  • Early Devonian osteostracans from Severnaya Zemlya, Russia (koos P. Janvier'ga). – Journal of Vertebrate Paleontology 15 (3), 1995
  • Psammosteid micriremains from the Middle Devonian (Gevetian) of Estonia. – Modern Geology 24, 1999
  • A new buchianosteid arthrodire (placoderm fish) from the Early Devonian of the Ural Mountains (kasautor G. S. Young) – Journal Vertebrate Paleontology 23 , 2003
  • A preliminary vertebrate correlation of the Devonian of the Baltic Region and Canadian arctic (autoreid). – Ichthyolith Issues Special Publication, 9, 2005, lk 9–12
  • Kalmetumäe müür – olulisemaid devoniaegste kalade leiukohti Eestis. – Setumaa Kogumik. Uurimusi Setumaa loodusest, ajaloost ja rahvakultuurist. 2008, lk 28–43
  • Apatite varieties in living and fossil skeletons (autoreid). – The Palaeontological Association, 2010, lk 321–321 

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995
  • Eesti Teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005; muudetud 2011