kursor

kursor, näiteks hiire või sõrmistega juhitav kuvari ekraani märk, mis näitab, missuguses positsioonis soovitakse teha mingit toimingut, näiteks kustutada tähte. Olenevalt toimingu laadist võib kursor olla erineva kujuga (kriips, nool, ristike jne).

VE, 2006